Especialistes en Màrqueting Digital i Presència a Internet
per a Professionals de la Salut

Consulta Privada Clínica Marketing Digital Identitat Reputació Tecnologia Salut Digital Doctor TIC

Consultes Privades & Clíniques

  • Increment de Pacients.
  • Web, Difusió, Màrqueting i Branding.
  • Gestió de Negoci i de la Tecnologia.
Societats Associacions Marketing Digital Identitat Reputació Tecnologia Salut Digital Doctor TIC

Societats & Associacions

  • Millora de la seva Imatge i Reputació.
  • Increment d’Assistència al seu Congrés.
  • Assessoria Tecnològica i Ètico-Legal.
Màrqueting Identitat Digital Salut Mental Psiquiatria Psicologia Doctor TIC

Màrqueting Digital & Salut Mental

  • Especialistes en Psiquiatria i Psicologia a Internet.
  • Assessoria per a PsicoTeràpia Online.

“No és sobre Salut Digital,
és sobre Salut en un Món Digital”

Especialistes en
Màrqueting mèdic & Tecnologia

Solucions 360 per a una Transformació Digital de qualitat. Optimitzem la presència a Internet i la tecnologia de Consultes Privades, Clíniques, Societats i Associacions de la Salut en un nou món digital, d’evolució exponencial i en una societat canviant, on es requereix d’experts multidisciplinaris que entenguin de manera integral les tecnologies d’Internet i totes les implicacions subjacents d’aquest sector.

Assessoria Estratègica Negoci Online Salut Digital Doctor TIC

Negocis més rentables

Estratègia personalitzada i optimitzada als teus recursos.
Transformació Digital
Màrqueting Digital & eBranding

Identitat Digital Reputació Online eBranding Salut Digital Doctor TIC

Reputació Online

Gestionem la Identitat Digital d’entitats i professionals.
eBranding: Cohesionem imatge real i digital

Assessoria Tecnològica Salut Digital Tecnologies d'Internet Doctor TIC

Tecnologies d’Internet

Optimitzem la teva pàgina web, presència a Internet i Tecnologies.
Implementació de Telemedicina i PsicoTeràpia Online.

Assessoria Ètica Legalitat Seguretat Privadesa Salut Digital Doctor TIC

Assessoria Ètico-Legal

Compleixi el Codi Deontològic online: Confidencialitat, Criptografia i Legislació RGPD, LOPDGDD i LSSI-CE