MÀRQUETING DIGITAL

El Màrqueting Digital ha evolucionat al mateix temps que les Tecnologies d’Internet. Doctor TIC ofereix solucions amb les últimes tecnologies disponibles, utilitzant tècniques de màrqueting 3.0 basades en el Big Data i la Intel·ligència Artificial, així com tècniques de màrqueting 4.0 per fusionar de forma òptima i homogènia les millors solucions de màrqueting 3.0 amb les de màrqueting offline tradicionals .

A partir d’una auditoria prèvia optimitzem la seva Presència a Internet. Proposem la millor estratègia i tàctiques de màrqueting personalitzades per al seu negoci, implementem els canals digitals de la forma més rentable possible, mesurem els resultats per validar-los i els analitzem per demostrar l’èxit de l’estratègia. La clau de l’èxit de la Presència a Internet és fer aquest procés cíclic, evolucionant mitjançant la millora contínua.

Màrqueting Digital Presència a Internet Salut Digital Doctor TIC

AUDITORIA & ASSESSORIA

Auditem la seva Presència a Internet actual i li plantegem les millors solucions per a optimitzar-la de forma personalitzada d’acord amb els seus recursos. Sempre amb una visió holística de 360º, tant a nivell de màrqueting i tecnològic, com a nivell social, ètic, legal, econòmic i empresarial .

Pot contractar de forma autònoma el servei d’Auditoria. En cas d’adquirir el servei d’Implementació, oferim l’Auditoria de forma gratuïta.

IMPLEMENTACIÓ DE SOLUCIONS

A partir de l’auditoria prèvia redissenyem la seva Presència a Internet i li proposem la millor estratègia de Màrqueting Digital per al seu negoci, implementem els diferents canals digitals, així com el programari d’Analítica Web per mesurar i analitzar els resultats.

PÀGINES WEB MÈDIQUES

Orientades a captar nous Pacients, adaptades a Mòbils i als Buscadors d’Internet.

BUSCADORS

Posicionament SEO, SEO Local i Publicitat SEM, a Google, Bing, Yahoo…

Contenido Doctor TIC

CONTINGUTS

Desenvolupem Continguts escrits i audiovisuals per a Pàgines Web i Canals Digitals.

MÀRQUETING amb EMAILS

Creació i Monitorització de campanyes d’Emailing i Newsletters.

Doctor TIC

XARXES SOCIALS

Assessoria estratègica en Continguts i Publicitat en Xarxes Socials.

ANALITICA WEB

Mesurament i Anàlisi de les accions de Màrqueting Digital.

Optimització de la seva PÀGINA WEB

La pàgina web ha de ser el centre de qualsevol estratègia de Màrqueting Digital i ha d’estar optimitzada per maximitzar aquest rol.

A Doctor TIC enfoquem les pàgines web mèdiques des d’un punt de vista integral dins de l’estratègia de màrqueting. De manera que totes i cadascuna de les accions de màrqueting posteriors tinguin la màxima eficiència i retorn de la inversió. Si ja té una pàgina web serà necessari adaptar-la per alinear-la amb la nova estratègia (a nivell de codificació, d’usabilitat, d’imatge, de continguts, etc…), reorientar-la per a la seu segment concret de pacients/usuaris/assistents i optimitzar-la per maximitzar el seu valor afegit.

En el procés d’optimització utilitzem els continguts més adequats, equilibrant la informació de qualitat, l’adaptació al perfil del visitant i necessitats de màrqueting .

Creació de CONTINGUTS

Desenvolupem continguts escrits per a la pàgina web i els canals digitals, el que ens diferencia de la competència. Tenim una dilatada i demostrable experiència en projectes de la Salut Mental, tant de psiquiatria com de psicologia. Tot i que la revisió final és sempre del client perquè els validi en base la seva experiència professional.

Si el client prefereix proporcionar els continguts nosaltres realitzem suggeriments d’alt valor sobre aquests continguts en base a la nostra àmplia experiència perquè aquests s’adaptin millor al perfil del visitant de la web i a les necessitats de màrqueting.

També desenvolupem continguts audiovisuals per incorporar a la pàgina web i als canals digitals.

Màrqueting en BUSCADORS

Treballem el màrqueting en els buscadors d’Internet en base a les necessitats de cada client, des del posicionament SEO en els resultats dels buscadors , el posicionament SEO Local (de negocis locals) i la publicitat SEM en els buscadors (Google Ads, Bing Ads).

Posicionament SEO

L’objectiu de la optimització SEO és aconseguir que la pàgina web posicionada aparegui en les primeres posicions dels resultats dels buscadors (Google, Bing, DuckDuckGo …) al buscar certes paraules. Una estratègia SEO professional ha de considerar:

 • Com organitza els resultats cada cercador (quins factors té en compte).
 • Què busquen els usuaris relacionat amb els serveis que ofereix la seva entitat.
 • Amb quines paraules / frases concretes el busquen.

L’optimització SEO té lloc en un entorn canviant on la competència també evoluciona. Per tant, no es depèn únicament de les accions pròpies i és impossible garantir resultats exactes. S’arriba a l’èxit mitjançant la constància en la millora contínua. Per obtenir un impacte significatiu l’estratègia ha de ser a mig/llarg termini i que evolucioni amb el temps, atès que els cercadors necessiten el seu temps per assimilar els canvis en la pàgina web.

Les nostres estratègies de posicionament en buscadors es basen en:

 • Definir l’estratègia de posicionament SEO.
 • Desenvolupar polítiques de paraules clau efectives, que maximitzin el retorn de la inversió.
 • Recodificar la pàgina web d’acord amb l’estratègia de posicionament SEO definida.
 • Crear les polítiques externes de creació de continguts enllaçables.
 • Anàlisi regular i crític de l’estratègia mitjançant l’Analítica Web.

Quantifiquem regularment els resultats mitjançant indicadors de rendiment (KPI) i mètriques personalitzades, que li reportarem de forma contínua per demostrar l’èxit de les accions realitzades.

Posicionament SEO LOCAL

L’objectiu de l’optimització SEO local consisteix en augmentar la visibilitat de les empreses que ofereixen els seus serveis en persona, cara a cara. Aquestes poden ser tant una petita consulta de salut mental amb una ubicació física concreta, com societats o associacions que operen al llarg d’una certa àrea geogràfica.

Aquesta optimització inclou des d’assegurar que la ubicació d’una consulta o clínica aparegui en una cerca local a Google o Bing, fins a la gestió de les ressenyes, comentaris i puntuacions online.

Les nostres estratègies de posicionament SEO Local en cercadors es basen en:

 • Definir l’estratègia de posicionament SEO local.
 • Recodificar la pàgina web d’acord amb l’estratègia de posicionament SEO local definida.
 • Crear i gestionar el compte de negoci local en els diferents buscadors.
 • Seguiment en temps real de les ressenyes i comentaris rebuts mitjançant la creació d’alertes personalitzades.
 • Anàlisi regular i crític de l’estratègia mitjançant l’Analítica Web.

Publicitat SEM

La publicitat en buscadors (Search Engine Marketing, SEM) permet aparèixer en les primeres posicions dels cercadors mitjançant el pagament d’anuncis activats per paraules clau. Es denomina sistema de pagament per clic (PPC) per què només es paga quan l’usuari fa un clic sobre l’anunci i és redirigit a la web de l’anunciant, en lloc de fer-ho quan es mostra l’anunci.

La publicitat a Internet ha crescut molt en el sector salut. Actualment Google té més del 96% del mercat de les cerques a Espanya i la seva plataforma SEM Google Ads resulta una eina molt efectiva de màrqueting. Al tractar-se d’un sistema de subhasta de paraules, en entorns d’alta competència -com la psicologia- no acostuma a ser rentable.

La publicitat SEM en buscadors aconsegueix el posicionament immediat (en minuts) en els principals buscadors (Google, Bing), i permet aparèixer en les primeres posicions en els resultats dels buscadors. Aquesta forma de funcionar el fa complementari a les tècniques SEO, que necessiten diversos mesos per ser efectives.

A Doctor TIC creiem que l’èxit de l’estratègia SEM en el sector salut depèn de:

 • La qualitat de les campanyes, funcionant sobre la base de microcampanyes.
 • Fer una actualització periòdica de les campanyes SEM.
 • Fer una anàlisi regular i crítica de l’estratègia mitjançant l’Analítica Web.
 • Modificar la pàgina web i optimitzar-la perquè el visitant realitzi l’acció requerida (trucada, correu electrònic, compra …).

Un factor diferencial de la nostra oferta és la transparència total en el servei, on la campanya SEM pertany sempre al client, que és qui paga directament al buscador. Doctor TIC crea i gestiona la campanya de publicitat SEM, així com la relació amb el buscador, però el pagament el fa directament el client al buscador per maximitzar la transparència econòmica en els costos de la publicitat.

Presència en XARXES SOCIALS

Doctor TIC treballa amb les dues modalitats de presència a les Xarxes Socials: el Posicionament en Xarxes Socials i la Publicitat en Xarxes Socials.

Posicionament en XARXES SOCIALS

El posicionament en les xarxes socials (Social Media Optimization, SMO) millora la visibilitat i popularitat de la seva marca o entitat dins de les xarxes socials. És una eina de màrqueting imprescindible i cal ser-hi encara que sigui de forma passiva.

L’objectiu del posicionament SMO és gestionar la imatge percebuda i les opinions a les xarxes socials, establir nous canals de comunicació bidireccional amb els potencials pacients/usuaris, i aconseguir que persones interessades en els seus serveis visitin la pàgina web.

El posicionament en les xarxes socials té lloc en un entorn altament dinàmic, on cal gestionar moltes opinions i generar continguts de qualitat per als usuaris. La figura del “community manager” és l’encarregada de dinamitzar aquests espais corporatius relacionats amb el màrqueting 3.0 i el màrqueting 4.0, basant-se en les estratègies globals de Presència a Internet prèviament definides.

Les nostres estratègies de posicionament en xarxes socials en el sector salut es basen en:

 • Desenvolupar una estratègia global d’aproximació i relació amb els usuaris / pacients.
 • Desenvolupar estratègies per a cada xarxa social on es vulgui estar.
 • Redissenyar la pàgina web per incloure pàgines web específiques de recepció dels usuaris de cada xarxa social.
 • Creació de polítiques de creació de continguts.
 • Anàlisi regular i crític de l’estratègia.

En el sector salut si es vol tenir un impacte significatiu, de qualitat, alhora que econòmicament sostenible, les xarxes socials orientades a pacients han de ser implantades i assumides íntegrament per l’entitat i els seus professionals, i no per personal extern. Per aquest motiu oferim accions de sensibilització i de formació entre els professionals de la seva entitat.

Publicitat en XARXES SOCIALS

La publicitat en xarxes socials permet aparèixer a les xarxes socials de manera immediata mitjançant el pagament d’anuncis. El sistema d’anuncis de les xarxes socials actuals està basat en el sistema de publicitat SEM en buscadors (PPC). El gran avantatge és que permet utilitzar la immensa quantitat de dades personals de què disposen (Big Data) per mostrar els anuncis a les persones més adequades en el moment més oportú.

A l’igual que en el sistema SEM, al tractar-se d’un sistema de subhasta, en entorns d’alta competència -com la psicologia- no acostuma a ser rentable.

A Doctor TIC creiem que l’èxit de l’estratègia SEM en el sector salut depèn de:

 • La qualitat de les campanyes, funcionant sobre la base de microcampanyes.
 • Fer una actualització periòdica de les campanyes.
 • Fer una anàlisi regular i crítica de l’estratègia mitjançant l’Analítica Web.
 • Modificar la pàgina web i optimitzar-la perquè el visitant realitzi l’acció requerida (trucada, correu electrònic, compra …).

Un factor diferencial de la nostra oferta és la transparència total en el servei, on la campanya de publicitat en xarxes socials pertany sempre a el client, que és qui paga directament a la xarxa social. Doctor TIC gestiona la campanya i la relació amb la xarxa social, però el pagament el fa directament el client a la xarxa social per maximitzar la transparència en els costos de la publicitat.

MÀRQUETING amb EMAILS

Treballem tant a nivell de Newsletters regulars com a nivell de Campanyes d’Emailings, que poden ser puntuals o regulars.

Realitzem el seguiment de tots els emails (email tracking) per mesurar els resultats. Utilitzem els indicadors estàndard de la indústria per al mesurament la qualitat i l’èxit de l’enviament: % d’obertura d’emails, % de clics als correus electrònics, % emails retornats… La validació dels resultats la realitzem contrastant els resultats amb les estadístiques mitjanes (benchmarks) de la indústria en aquest sector i amb els enviaments anteriors.

ANALÍTICA WEB

L’Analítica Web és el procés de recopilació, medició, quantificació i anàlisi de les dades de tràfic/visites obtingudes en tots aquells entorns web controlats per la seva entitat, especialment, la seva pàgina web. És una tasca imprescindible per prendre decisions de màrqueting estratègic eficients, alhora que permet l’avaluació en temps real de qualsevol acció. El propòsit final és entendre com es comporten les persones interessades en els seus serveis i prendre les decisions oportunes per optimitzar l’estratègia de Presència a Internet de la seva entitat.

En el cas de la pàgina web és necessari aprofundir en les dades i analitzar críticament els fluxos de trànsit per entendre com interactuen els visitants i per proporcionar-los una millor experiència en la visita.

Els nostres serveis d’Analítica web inclouen:

 • Pla de desplegament de l’Analítica web.
 • Desenvolupament d’indicadors de rendiment (KPI). Per no perdre’s en les dades és important saber quines són les estadístiques que defineixen millor el rendiment del seu negoci, i com es poden millorar.
 • Implementació de l’Analítica web. Configuració del programari en els seus canals digitals.
 • Anàlisi de negoci a partir de les dades analítiques. Ajudem a entendre les dades analítiques. Assessorem sobre com millorar la pàgina web sobre la base de les dades obtingudes.
 • Formació dels seus col·laboradors. Orientació per interactuar amb les eines, què buscar i com fer-les servir per millorar els resultats.