Estrategia negoci online Doctor TIC

ASSESSORIA ESTRATÈGICA & CONSULTORIA

Creem estratègies integrals de Presència a Internet i Tecnologia, personalitzades, i a mida, per a professionals -metges, psiquiatres, psicòlegs- i entitats de la Salut. Aquestes estratègies estan alineades i integrades amb els objectius estratègics professionals i/o els de la seva entitat. Tenen com a objectiu generar valor afegit i que aquest sigui sostenible en el temps.

Transformació Digital

Els sistemes d’informació, les comunicacions digitals i les tecnologies d’Internet són cada vegada més complexos i obliguen a un continu replantejament de les solucions implantades. Aquestes solucions requereixen, al seu torn, de coneixements més especialitzats i actualitzats. Les Tecnologies d’Internet poden suposar en molts casos un avantatge competitiu sostenible en el temps si s’implementen estratègicament i amb visió de negoci.

Doctor TIC li proporciona solucions basades en la nostra experiència i en les nostres competències tecnològiques. Oferim serveis personalitzats, a partir de l’anàlisi detallada de la seva infraestructura tecnològica i la seva presència actual a Internet, a més d’estar orientades a proporcionar-li el màxim retorn de la inversió i un valor afegit de base tecnològica.

Estratègia de Presència a Internet

Perquè l’estratègia global de Presència a Internet tingui èxit és bàsic integrar-la en la cultura de la consulta, clínica o entitat, fer-la a mida, i amb el suport transversal dels col·laboradors. En entorns d’alta competència com el de la Salut, l’èxit rau en un enfocament holístic on tothom col·labori cap a una mateixa meta i es seleccionin els canals digitals més apropiats per a la seva entitat. Tenir molt clars els objectius, ajuda a descartar algunes de les plataformes que ofereix Internet i que no ofereixen valor real als centres i entitats.

La pàgina web ha de ser el centre de tota l’estratègia de manera que qualsevol actuació realitzada sobre la Internet acabi tenint un repercussió en ella, tant directament com indirectament. La resta del seu ecosistema a Internet ha d’atreure visites a les diferents seccions de la seva pàgina web.

L’experiència de Doctor TIC ens permet fer suggeriments d’alt valor respecte a quins canals digitals són els més adequats per a la seva entitat. Encara que sempre és necessari treballar el posicionament SEO en els buscadors (Google, Bing, Yahoo), no sempre és rendible fer publicitat SEM de pagament en els buscadors o a les xarxes socials (Facebook, Instagram Twitter), ja que depèn de múltiples factors. Igualment, el tenir presència orgànica en aquestes Xarxes Socials o obrir un Bloc pot suposar un pou sense fons d’hores i diners invertits sense cap tipus de benefici.

Una estratègia de presència a les Xarxes Socials requereix integració en la cultura de la seva entitat, i serà necessària la implicació personal de molts dels seus col·laboradors per obtenir resultats significatius i rendibles. Fomentem la sensibilització al projecte i formem al seu personal perquè desenvolupi les seves competències en aquest camp.

Assessoria Estratègica Negoci Online Salut Digital Doctor TIC