IDENTITAT DIGITAL

A Doctor TIC ajudem a gestionar la seva Identitat Digital, i a cohesionar la imatge real i la digital. Aquest servei inclou tant l’auditoria prèvia com la gestió regular de la Identitat Digital de la seva entitat i de les persones que la componen. També inclou la creació d’alarmes per avisar-nos cada vegada que es produeixin nous comentaris o ressenyes sobre elles.

ID DIGITAL = dades personals, dades professionals, imatges, registres, notícies, comentaris, etc…

La Identitat Digital és un terme molt ampli que inclou tant la Identitat Digital Pública -a la qual tots més o menys podem accedir-, com la Identitat Digital Oculta, que són els perfils biopsicosocials creats automàticament pels algoritmes d’Intel·ligència Artificial de les grans corporacions a partir del Big Data de dades personals de cada ciutadà.

Identitat Digital Reputació Online eBranding Salut Digital Doctor TIC

Gestió de la Identitat Digital Pública

La Identitat Digital inclou tant la gestió de la Reputació Online com la gestió del eBranding a partir de les accions de Màrketing Digital.

REPUTACIÓ ONLINE

La Reputació Online pot definir-se com l’opinió d’altres usuaris que pot ser LLEGIDA, ESCOLTADA o VISTA a Internet sobre algú, alguna entitat i/o els serveis que ofereix. Es pot influir sobre ella, però NO es pot controlar al 100%.

A Doctor TIC posem els mitjans, les polítiques i els processos necessaris per maximitzar els bons comentaris i minimitzar l’impacte dels comentaris negatius (que sempre sorgeixen en major o menor mesura), fins eliminar-los, sempre que sigui possible.

eBRANDING

L’eBranding pot definir-se com allò que està en la MENT d’un usuari o pacient (allò que pensa) sobre una entitat o servei ofert. Es pot gestionar aquesta “marca” mitjançant accions de Màrketing Digital durant un temps prolongat (és un procés) i la gestió de la Reputació Online. A més, aquesta idea/imatge de marca serà posteriorment complementada per les experiències personals un cop utilitzat el servei. Està relacionat amb la percepció i el reconeixement.

A Doctor TIC col·laborem amb els professionals i entitats en la creació de la “marca” del professional, de l’entitat i dels serveis que ofereix.

Utilitzant la Identitat Digital Oculta

La Identitat Digital Oculta d’una persona o entitat difícilment pot ser modificada. Encara que legalment a Europa un ciutadà pot accedir, modificar o suprimir-entre d’altres drets- qualsevol dels seus registres i dades personals de Google, Facebook (Instagram, WhatsApp), Amazon, Apple o Movistar, únicament en comptadíssimes ocasions algú ho fa.

PUBLICITAT PERSONALITZADA

L’altra cara de la moneda és que tots aquests perfils biopsicosocials, que conformen el Big Data de cada ciutadà, creat per i en poder d’aquestes corporacions, poden ser utilitzats per a mostrar publicitat de serveis professionals de forma personalitzada. Els algoritmes d’Intel·ligència Artificial d’aquestes Big Tech (Google, Facebook, Amazon o Apple) permeten oferir la publicitat de forma no intrusiva, en el moment més adequat i en base als seus comportaments recents a Internet. La forma en què ho fan permet complir el codi deontològic professional de metges i psicòlegs pel que fa a publicitat.

Alguns d’aquests serveis publicitaris són:

  • Google Ads al buscador Google i en altres pàgines en format anunci.
  • Bing Ads al buscador Bing i en altres pàgines en format anunci.
  • Facebook Ads per empreses.
  • Instagram Ads per empreses.
  • LinkedIn Marketing Solutions.
  • Twitter Ads per empress.