CONSULTES PRIVADES & CLÍNIQUES

Des de 2005 gestionem la Presència a Internet i Tecnologia de professionals i entitats mèdiques i de la salut tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Definim l’estratègia de Presència a Internet en base a una auditoria preliminar, i implementem solucions a mida per a l’èxit professional de la seva consulta privada o clínica.

Oferim una metodologia de treball clara, que apliquem amb rigor i amb qualitat, amb objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Adaptem les nostres propostes a les necessitats de cada entitat.

Doctor TIC

MÉS PACIENTS

 • Incrementem els seus Pacients LOCALS.
 • Nous Pacients REMOTS.

MILLOR IMATGE

 • Millorem la teva visibilitat i eBranding.
 • Gestionem la teva Reputació Online.
Gestio pacients Doctor TIC

GESTIÓ DE CITES

 • Propostes de Software.
 • Optimització de la gestió actual.
Estrategia negoci online Doctor TIC

MÉS NEGOCI

 • Transformació Digital del teu negoci.
 • Rendibilitzem les teves inversions en Màrqueting i Tecnologia.
Consultoria Etica Legal Doctor TIC

MÉS RESPONSABLE

 • Compleixi la legislació per a negocis online.
 • Processos per complir el Codi Deontològic en Telemedicina.
CONSULTORIA TECNOLOGICA doctor TIC

MILLOR TECNOLOGIA

 • Optimitzem les teves xarxes de dades, mòbils, ordinadors, servidors, software, seguretat TIC i videovigilància.

Serveis per a Consultes & Clíniques

 • MARKETING DIGITAL: Pàgina web, posicionament a buscadors, xarxes socials, publicitat, emailing, newsletters…

 • IDENTITAT DIGITAL: Gestió de la Identitat Digital, Reputació online i eBranding.
 • TELEMEDICINA: Processos, polítiques i implementació per oferir-la amb garanties tècniques, ètiques i legals.
 • ASSESSORIA ESTRATÈGICA: Estratègies personalitzades per negocis a Internet, d’alt valor afegit i sostenibles en el temps.
 • ASSESORIA TECNOLÒGICA: infraestructura tecnològica: informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC.
 • ASSESORIA ÈTICO-LEGAL: Compliment de la legislació i el codi deontològic, sobre Seguretat de Dades i Privacitat de les Persones.

Màrketing Digital: Solucions 360º

En base a una auditoria preliminar optimitzem la seva Presència a Internet, proposant-li la millor estratègia i tàctiques de màrketing personalitzades per al seu negoci. Implementem els canals digitals de la forma més rentable possible, mesurem els resultats per validar-los i els analitzem per demostrar l’èxit de l’estratègia. La clau de l’èxit de la Presència a Internet és fer aquest procés de forma cíclica, evolucionant mitjançant Millora Contínua. A més, li oferim informes de progressos trimestrals de forma quantificada.

Sempre plantegem les millors solucions per una òptima Presència a Internet, de forma personalitzada d’acord amb els seus recursos, i amb una visió holística de 360º, tant a nivell de màrketing i tecnològic, com a nivell social, ètic, legal, econòmic i empresarial.

+ INFO

Identitat Digital: Reputació Online & eBranding

Partint d’una auditoria inicial gestionem de forma regular la Identitat Digital de la seva consulta/clínica, com a entitat, així com el de tots els professionals que la conformen.

Optimitzem la seva marca a Internet (eBranding) mitjançant la creació d’una estratègia cohesionada de Màrketing Digital, potenciant els punts forts de cada professional, i de la seva entitat, en tots els canals digitals.

Gestionem la Reputació Online promovent i maximitzant els bons comentaris i, a la vegada, minimitzant l’impacte dels comentaris negatius o malintencionats, fins eliminar-los, sempre que sigui possible.

+ INFO

Telemedicina & Psicoteràpia Online Responsable

El nostre servei més especialitzat és el d’assessoria per oferir Psicoteràpia Online (correu electrònic, xat i/o videoconferència) amb garanties tècniques (qualitat de servei a internet), legals i de seguretat, incloent la obligatòria confidencialitat entre metge/psicoterapeuta i pacient.

A les seves competències en psiquiatria, nosaltres afegim competències en telemàtica, informàtica, electrònica, telecomunicacions, seguretat TIC, màrqueting, usabilitat, sociologia, dret i economia.

Garantim al Terapeuta la qualitat de la seva Presència a Internet i el cobrament dels serveis a través de mitjans digitals (Paypal, VISA, Mastercard, etc.). Però també que el Terapeuta pugui garantir al Pacient el compliment de la llei i el codi deontològic mitjançant la criptografia (confidencialitat, autenticació, privacitat).

+ INFO
Psicoteràpia Online Internet Salut Digital Tecnologia Legal Ètica Doctor TIC

Assessoria Estratègica

Creem estratègies integrals i personalitzades de Transformació Digital i de Presència a Internet per a consultes privades i clíniques. Aquestes estratègies estan alineades i integrades amb els objectius estratègics professionals de la seva entitat. Tenen com a objectiu generar valor afegit al negoci i que aquest sigui sostenible en el temps.

+ INFO

Assessoria Tecnològica

Mentre sigui client nostre, i com valor afegit als nostres serveis estàndard, l’assessorarem sempre que ho necessiti (24x7x365) en temes relacionats amb la informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC. El nostre equip està format per professionals que vénen de diferents disciplines de l’enginyeria, per la qual cosa disposem de coneixements transversals del món digital i de les tecnologies d’Internet.

+ INFO

Assessoria Ètico-Legal

Realitzem auditories de compliment de les diferents legislacions i del codi deontològic que afecten la Presència a Internet de la seva consulta privada o clínica, garantint mitjançant criptografia els serveis de Confidencialitat, d’Autenticació de Terapeuta/Metge i de Pacient/Usuari, de Integritat de dades, de No- Repudi de la conformitat del pacient i del Control d’Accés a les dades dels pacients i col·laboradors.

+ INFO