MÀRQUETING DIGITAL & TECNOLOGIA PER A PSIQUIATRES

Des de 2005 gestionem la Presència a Internet i la Tecnologia de consultes de psiquiatres i clíniques psiquiàtriques tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Definim l’estratègia de Presència a Internet d’acord amb una auditoria preliminar, i implementem solucions a mida per a l’èxit professional de la seva consulta privada o clínica.

Oferim una metodologia de treball clara, que apliquem amb rigor i amb qualitat, amb objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Adaptem les nostres propostes a les necessitats de cada consulta i clínica.

Els Nostres Principals Avantatges

 • Única empresa especialitzada en màrqueting digital per Psiquiatres.
 • Oferim exclusivitat de Zona. Garantim que serà l’únic client en el seu municipi i especialitat.
Doctor TIC

MÉS PACIENTS

 • Incrementem els teus Pacients LOCALS.
 • Nous Pacients REMOTS.
Casos exito DOCTOR TIC

CASOS D’ÈXIT DEMOSTRABLES

 • En Consultes i Clíniques de Psiquiatria
 • Resultats de qualitat, sostenibles en el temps i quantificables

MILLOR IMATGE

 • Millorem la Visibilitat a Internet i l’eBranding
 • Gestionem la teva Reputació Online
Psicoterapia online DOCTOR TIC

PSICOTERÀPIA ONLINE

 • Ofereixi el servei  amb garanties tècniques, legals i de ciberseguretat, incloent confidencialitat entre psiquiatra i pacient.
CONSULTORIA TECNOLOGICA doctor TIC

MILLOR TECNOLOGIA

 • Proposem softwares de Gestió de Cites.
 • Optimitzem les teves xarxes de dades, WiFi, mòbils, ordinadors, servidors, software, seguretat TIC i videovigilància.
Consultoria Etica Legal Doctor TIC

MÉS RESPONSABLE

 • Cumpleixi la Legislació en la seva presència a Internet.
 • Processos per complir el Codi Deontològic mèdic en Teleconsulta.

CONFIÏ EN NOSALTRES, PAS A PAS

ANALITZEM GRATUÏTAMENT la seva Presència a Internet


Enviem un breu resum de les oportunitats de millora de la seva web i la seva Presència a Internet.
SOL·LICITAR ANÀLISI GRATUÏT

Demani'ns un PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS


Pressupost sense compromís, potser li sorprendrà la qualitat-preu dels nostres serveis.

SOL·LICITAR PRESSUPOST

Serveis per a Consultes & Clíniques de Psiquiatria

 • MÀRQUETING DIGITAL: Pàgina web, posicionament a buscadors, xarxes socials, publicitat, emailing, newsletters…

 • PSICOTERÀPIA ONLINE: Processos, polítiques i implementació per oferir-la amb garanties tècniques, ètiques i legals.

 • ASSESSORIA ESTRATÈGICA: Estratègies personalitzades per a negocis a Internet, d’alto valor afegit i sostenibles en el temps.

 • ASSESSORIA TECNOLÒGICA: Gestió de Cites i infraestructura tecnològica: informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC.

 • IDENTITAT DIGITAL: Gestió de la Identitat Digital, Reputació online i eBranding.

 • ASSESSORIA ÈTICO-LEGAL: Compliment de la legislació i el codi deontològic del Col·legi de Metges, sobre Seguretat de Dades i Privacitat de les Persones.

Màrqueting Digital i Pàgines Web per a Psiquiatres

En base a una auditoria preliminar optimitzem la seva Presència a Internet, proposant-li la millor estratègia i tàctiques de màrqueting personalitzades per a la seva consulta de psiquiatria. Implementem els canals digitals de la forma més rentable possible, mesurem els resultats per validar-los i els analitzem per demostrar l’èxit de l’estratègia. La clau de l’èxit de la Presència a Internet és fer aquest procés de forma cíclica, evolucionant mitjançant Millora Contínua. A més, li oferim informes de progressos trimestrals de forma quantificada.

Sempre plantegem les millors solucions per a una òptima Presència a Internet, tant per a la seva consulta com per als psiquiatres i psicòlegs que la componen. Aquestes solucions són personalitzades d’acord amb els seus recursos i característiques, amb una visió holística de 360º, que inclou tant competències de màrqueting i tecnològiques, com de nivell social, ètic, legal, econòmic i empresarial, minitzant les tasques de manteniment.

Creació de Continguts per a la teva pàgina web

Desenvolupem continguts escrits per a la pàgina web i els canals digitals, el que ens diferencia de la competència. Tenim una dilatada i demostrable experiència en pàgines web de psiquiatria. Tot i que la revisió final és sempre del client perquè els validi en base la seva experiència professional.

Si el client prefereix proporcionar els continguts nosaltres realitzem suggeriments d’alt valor sobre aquests continguts en base a la nostra àmplia experiència perquè aquests s’adaptin millor al perfil del visitant de la web i a les necessitats de màrqueting.

També desenvolupem continguts audiovisuals per incorporar a la pàgina web i als canals digitals.

Psicoterapia Online Internet Salud Digital Tecnología Legal Ética Doctor TIC

Teleconsulta i Psicoteràpia Online

El nostre servei més especialitzat és el d’assessoria per oferir Teleconsulta i Psicoteràpia Online (correu electrònic, xat i/o videoconferència) amb garanties tècniques (qualitat de servei a internet), legals i de seguretat, incloent la obligatòria confidencialitat entre psiquiatres i pacients.

A les seves competències en psiquiatria, nosaltres aportem valor addicional amb competències en telemàtica, informàtica, electrònica, telecomunicacions, seguretat TIC, màrqueting, usabilitat, sociologia, dret i economia.

Garantim al Psiquiatra la qualitat de la seva Presència a Internet i el cobrament dels serveis a través de mitjans digitals (Paypal, VISA, mastercard, etc.). Però també que el Psiquiatra pugui garantir al Pacient el compliment de la llei i el codi deontològic mitjançant la criptografia (confidencialitat, autenticació, privacitat), així com proporcionar-li la confiança necessaria maximitzant la credibilitat, a través de polítiques d’utilització del servei i una normativa ètica.

Psicoterapia Online Internet Salud Digital Tecnología Legal Ética Doctor TIC

Identitat Digital: Reputació Online & eBranding

Partint d’una auditoria inicial gestionem la Identitat Digital de la seva consulta o clínica de forma regular, tant com a entitat, com el de tots els psiquiatres i psicòlegs que la conformen.

Optimitzem la seva marca a Internet (eBranding) mitjançant la creació d’una estratègia cohesionada de Màrqueting Digital, potenciant els punts forts de cada professional, i de la seva consulta, en tots els canals digitals.

Gestionem la Reputació Online promovent i maximitzant els bons comentaris i, a la vegada, minimitzant l’impacte dels comentaris negatius o malintencionats, fins eliminar-los, sempre que sigui possible. Donat el perfil de certs pacients, les incidències problemàtiques en aquest apartat són especialment altes entre els psiquiatres.

Assessoria Estratègica per a Psiquiatres

Som especialistes en crear estratègies integrals i personalitzades de Transformació Digital i de Màrqueting a Internet per a consultes de psiquiatria i clíniques de salut mental. Aquestes estratègies estan alineades i integrades amb els objectius estratègics professionals de la seva consulta. Tenen com a objectiu generar valor afegit al negoci i que aquest sigui sostenible en el temps.

Assessoria Tecnològica per a Psiquiatres

L’ajudem amb tota la Tecnologia de la seva consulta o clínica. Des del programari de gestió de cites fins a la seguretat de la seva xarxa informàtica. El nostre equip està format per professionals que vénen de diferents disciplines de l’enginyeria, per la qual cosa disposem de coneixements transversals al respecte del món digital i de les tecnologies d’Internet.

Com a valor afegit als nostres serveis estàndard l’assessorarem sempre que ho necessiti (24x7x365) en temes relacionats amb la informàtica, telecomunicacions, xarxes i seguretat TIC.

Assessoria Ètico-Legal per a Psiquiatres

Realitzem auditories de compliment de les diferents legislacions i del codi deontològic del Col·legi de Metges que afecten la Presència a Internet i possibles sancions i multes als psiquiatres de forma individual i a la seva consulta de psiquiatria com a entitat.

D’acord amb el codi deontològic els psiquiatres han de garantir mitjançant criptografia els serveis de Confidencialitat, d’Autenticació de Psiquiatra i de pacient, d’Integritat de dades, de No- Repudi de la conformitat del pacient i del Control d’Accés a les dades dels pacients i col·laboradors.